Storfe

Agro_Top_Tankovertrekk for husdyrgjødsel

Danmarks fortrukne leverandør av tankovertrekk for husdyrgjødsel.

PVC-duken sikrer storfebønder bedre bruk av husdyrgjødsel.

Agro Top er Danmarks foretrukne leverandør av tankovertrekk til storfebønder som ønsker å lukke inn husdyrgjødselen i gylletanken. Alle tankovertrekk for husdyrgjødsel leveres med serviceluker på 2 x 6 meter. Alle lukeåpninger monteres ut fra erfaring med utskjæring i forhold til gylletankens plassering.

Danmarks landbruk produserer ca. 35 millioner tonn husdyrgjødsel i året. Det er uten tvil den største, viktigste og billigste ressursen for produksjon av biogass i fremtiden. Det er gjødslets tørrstoff som omdannes til biogass.

Hovedregelen er derfor at jo høyere tørrstoffprosent gjødselen har. desto mer gass kan det utvinnes. Det er derfor mer gass i gjødsel fra f.eks. kyllinger enn i gylle.

Det kan også utvinnes store mengder gass fra fiberfraksjoner , energiavlinger og de fleste typer organisk avfall. Mesteparten av husdyrgjødselen i Danmark er imidlertid gylle, noe som bidrar til at gylle står for mesteparten av gjødselen til biogassanleggene Agro Top leverer tankovertrekk til.

Agro Top har erfaring med totalløsninger for tildekking av husdyrgjødsel – derfor får du alltid den beste PVC-duken montert og levert til markedspris.

Få et godt grep på tanken!

Gjennom årene har Agro-Top hatt personlig service og det gode forholdet med kunden i forkant. Vi har oppnådd denne prioriteten ved å være tilstede i alle aspekter av arbeidsoppgavene - fra telefonsamtaler til servicekontroller og til installasjonsprosessen av løsningene hos kunden. Det er alltid den personlige interaksjonen du møter.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for å høre mer om våre løsningsmodeller. Vi er klare med veiledning og sparring om bransjelaterte problemer. Kontakt oss og få et uforpliktende tilbud - det hele handler om å få et godt grep på tanken!

Kristen Svendsen
Indehaver
+45 2015 1701
agro@agrotop.dk

Kristen_Svendsen_CEO_Agro_Top

Pin It on Pinterest