Tankoverdækning til husdyrgødning og kvægavlere

Agro_Top_Tankoverdækning_til_kvægavlere

Danmarks foretrukne leverandør af tankoverdækning til husdyrgødning

PVC-dugen sikrer kvægavlere bedre anvendelse af husdyrgødningen

Agro Top er den foretrukne leverandør i Danmark af tankoverdækning til husdyrgødning og kvægavlere, så de kan få deres husdyrgødning aflukket med en overdækning af gylletanken. Alle vores tankoverdækninger til husdyrgødning leveres med betjeningsluger i 2 x 6 meter. Ens for alle luger er, at de bliver monteret ud fra gylletankens placering. Agro Top har stor erfaring med udskæring af luger til tanktoppe og gylletank overdækning.

Dansk landbrug producerer ca. 35 mio. tons husdyrgødning om året. Det er klart den største, vigtigste og billigste ressource for fremtidig biogasproduktion. Det er gødningens tørstof, som omdannes til biogas.

Som en hovedregel gælder det derfor, at jo højere tørstofprocent der er i gødningen, jo mere gas kan der udvindes. Derfor er der mere gas i gødning fra f.eks. kyllinger end i gylle.

Du kan læse mere om biogasproduktion lige her.

Der kan også udvindes meget gas fra fiberfraktioner, energiafgrøder og fra de fleste typer organisk affald. Størsteparten af husdyrgødningen i Danmark er dog gylle, så bl.a. derfor tegner gylle sig også for den største leverance til biogasanlæg, som Agro Top er leverandør af tankoverdækninger til.

Agro Top har erfaring med totalløsninger til tankoverdækning til husdyrgødning – derfor kan du altid få den bedste PVC-dug til markedspris monteret og leveret. Ingen skjulte kabler og wirer – ingen skjulte fejl og mangler.

Agro Top – en familievirksomhed med fingeren på pulsen

Agro·Top A/S er miljøgodkendt af Forskningscenter Foulum/Århus Universitet.
Miljøgodkendelsen er givet på baggrund af et kvalitetssikret og kontrolleret produkt.

Biogasanlæg med gastætning af tanke tilbydes samt overdækning af spildevandtanke. Vi servicerer hele markedet hos Agro Top A/S.

Agro-Top er en familievirksomhed. Vi er selv ude i marken og montere, så vi altid har føling med hvad der sker.

Og på den måde ser vi også ting som andre ikke ser, til fordel for dig som kunde i Agro Top.

Agro-Top har igennem alle årene haft den personlige service og det gode forhold til kunden i højsædet. Denne prioritet har vi opnået ved at være til stede i alle aspekter af arbejdsopgaverne – lige fra telefonopkald til serviceeftersyn og til montageforløbet af løsningerne hos kunden. Det er altid den personlige interaktion, du møder.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores løsningsmodeller på f.eks. overdækning af gylletanke. Vi er parate med vejledning og sparring omkring brancherelaterede spørgsmål. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud – det hele handler i bund og grund om at få et godt tag på tanken!

kristen Svendsen

Kristen Svendsen
Indehaver
Tlf.: +45 20 15 17 01
agro@agrotop.dk

 

Pin It on Pinterest