Industri

Agro_Top_Slurry_tanks_and_tank_coverings

Industrikunder inden for biogas og andre anlæg med lugtgener som skal overdækkes

Agro Top leverer tankoverdækninger til industri – PVC-duge i høj kvalitet

Agro Top monterer tanktoppe og tankoverdækninger til industri, og til biogas- og rensningsanlæg samt overdækning af bl.a. salttanke til flydende saltvand til det kommunale vejvæsen.

Vi har stor erfaring med tankoverdækninger til industri, og hjælper både de private og det kommunale inden for tankoverdækninger uagtet om det er cirkulære eller firkantede tanke.

Med over tyve års erfaring i montering af tanktoppe og tankoverdækning, er Agro·Top en central aktør i branchen. Vi kvalitetssikrer alle montageforløb under hele bygge- og monteringsprocessen. Desuden medfølger drifts- og brugsvejledning samt guide for sikkerhedsforhold i forbindelse med brug af PVC-dugen.

Agro Top yder 10 års garanti for fejl og mangler på tankoverdækning, og endvidere kan tegnes kaskoforsikring, samt 5 års indeholdt serviceeftersyn.

Agro·Top A/S er miljøgodkendt af Forskningscenter Foulum/Århus Universitet. Miljøgodkendelsen er givet på baggrund af et kvalitetssikret og kontrolleret produkt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige løsningsmodel til dig.

Biogasanlæg med gastætning af tanke tilbydes samt overdækning af spildevandtanke. Vi servicerer hele markedet hos Agro Top A/S.

Få et godt tag på tanken!

Agro-Top har igennem alle årene haft den personlige service og det gode forhold til kunden i højsædet. Denne prioritet har vi opnået ved at være tilstede i alle aspekter af arbejdsopgaverne – lige fra telefonopkald til serviceeftersyn og til montageforløbet af løsningerne hos kunden. Det er altid den personlige interaktion, du møder.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores løsningsmodeller. Vi er parate med vejledning og sparring omkring brancherelaterede spørgsmål. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud – det hele handler i bund og grund om at få et godt tag på tanken!

Kristen Svendsen
Indehaver
+45 2015 1701
agro@agrotop.dk

Kristen_Svendsen_CEO_Agro_Top

Pin It on Pinterest