Presse

Agro_Top_Tankoverdækning_og_gylletanke

Pressemeddelelser, bekendtgørelser, mv.

Afgørelse i voldgiftssag falder ud til Agro-Tops fordel

Den 21. december 2018 faldt der afgørelse i en voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet – Byggeri og anlæg i København.

Agro-Top A/S kunne ved denne lejlighed trække sig sejrrigt ud af sagen omkring en kollapset gylletank, og lægge mange måneders papirarbejde og juridisk bistand bag sig.

Sagen kort

Ved ordrebekræftelse af 27. april 2017 indgik Agro-Top A/S aftale med kunde om, at Agro-Top skulle levere og montere en 6000 m3 gylletank med overdækning.

Sagens tvist vedrørende ansvaret for normalt tildækning til standard gyllebeholder.

“Det konkluderes, at kollapset skyldes den høje og asymmetriske jord til fyldning omkring tanken, som afviger meget fra det, der er forudsat for standard gylle beholder.”

Efter begæring fra kunden blev der foretaget et hastesyn og skøn omkring kollaps af gylletank ved en skønsmand udpeget af Voldgiftsnævnet. Skønsmandens vurdering var at kollapset var sket i forbindelse med det arbejde entreprenøren havde udført.

Kristen Svendsen, indehaver af Agro-Top A/S, forklarer bl.a. at jordarbejdet var uden for parternes aftale, og at han til kunden gav sit bud på, hvem der kunne løfte opgaven. Agro-Top A/S var dermed ikke med til at træffe beslutningen om, hvem udføreren af jordarbejdet skulle være.

At Agro-Top A/S havde leveret en fejlfri tank og samtidig givet sin vurdering på hvem der kunne administrere opgaven omkring udgravning, men at jord- og entreprenørarbejdet ellers ikke var en del af kontrakten, blev et af de afgørende punkt, da de efterfølgende mangelfulde omhu med planering til beholderen vurderes som essentielle for kollapset af gylletank.

Sagen er alene varetaget under det cvr. nr. 30281055 registeret til Agro-Top A/S siden 2006, tros sygelige rygter i lokalområdet.
Skeptiker med interesse kan læse vor regnskab igennem årene, samt regnskabet Agro Top Holding Aps.

Agro-Top A/S glæder sig over den positive afgørelse i denne sag.

Kristen Svendsen
Indehaver Agro Top A/S

Få et godt tag på tanken!

Agro-Top har igennem alle årene haft den personlige service og det gode forhold til kunden i højsædet. Denne prioritet har vi opnået ved at være tilstede i alle aspekter af arbejdsopgaverne – lige fra telefonopkald til serviceeftersyn og til montageforløbet af løsningerne hos kunden. Det er altid den personlige interaktion, du møder.     

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores løsningsmodeller. Vi er parate med vejledning og sparring omkring brancherelaterede spørgsmål. Kontakt os og få et uforpligtende tilbud – det hele handler i bund og grund om at få et godt tag på tanken!

Kristen_Svendsen_CEO_Agro_Top

Pin It on Pinterest