Danmarks fortrukne leverandør af tankoverdækning til husdyrgødning.

PVC dugen sikrer kvæg avlere bedre anvendelse af husdyrgødningen.

Agro Top er den fortrukne leverandør i Danmark på tankoverdækninger til kvæg avlere så de kan få deres husdyrgødning aflukket i gylletanken. Alle vores tankoverdækninger til husdyrgødning leveres med betjeningsluger i 2 x 6 meter. Ens for alle luger bliver de monteret ud fra gylletankens placering, Agro Top har stor erfaring med udskæring af luger til tanktoppe.

Dansk landbrug producerer ca. 35 mio. ton husdyrgødning om året. Det er klart den største, vigtigste og billigste ressource for fremtidig biogasproduktion! Det er gødningens tørstof, som omdannes til biogas.

Som en hovedregel gælder det derfor, at jo højere tørstofprocent der er i gødningen, jo mere gas kan der udvindes. Derfor er der mere gas i gødning fra f.eks. kyllinger end i gylle.

Der kan også udvindes meget gas fra fiberfraktioner, energiafgrøder og fra de fleste typer organisk affald. Størsteparten af husdyrgødningen i Danmark er dog gylle, så bl.a. derfor tegner gylle sig også for den største leverance til biogasanlæg som Agro Top er leverandør af tankoverdækninger til.

Agro Top har erfaring med totalløsninger til overdækning af husdyrgødning – derfor kan du altid få den bedste PVC dug til markedspris monteret og leveret.