Agro Top leverer tankoverdækning til dansk industri – PVC duge i høj kvalitet

Industri kunder inden for Biogas og andre anlæg med lugt gener som skal overdækkes.

Agro Top monterer tanktoppe til Biogas- og rensningsanlæg samt overdækning af bl.a. salttanke til flydende saltvand til det kommunale vejvæsen.

Vi har stor erfaring med overdækning af tanke og hjælper både de private og det kommunale inden for tankoverdækninger uagtet om det er cirkulære eller firkantet tanke.

Biogasanlæg med gastætning af tanke tilbydes samt overdækning af spildevandtanke, vi servicerer hele markedet hos Agro Top A/S.